معرفی کتاب | معرفی فیلم

معرفی کتاب | معرفی فیلم

کتاب،مجلات ،وب سایت ها و فیلم های خوبی را که میخوانم یا میبینم در اینجا معرفی میکنم ، به مرور در بخش مقالات خلاصه ای ازآنها را قرار خواهم داد .
یک فیلم خوب کمتر از یک کتاب خوب نیست و هر دو میتوانند مفید باشند، به یاد شعری از فریدون مشیری افتادم :
کتاب را که باز میکنی .. دو بال یک پرنده را گشوده ای ..
پرنده ای که از زمین …تورا به شهر های دور ..تورا به باغ های نور می برد ..
با هم پرواز میکنیم به شهر های دور به باغ های نور.

Sort By بدون
  • بدون
  • آی دی
  • تاریخ
  • عنوان
  • چکیده
  • نویسنده
نام کتاب :شازده کوچولو
مرداد ۱۸, ۱۳۹۷

نام کتاب :شازده کوچولو

نویسنده : آنتوان دوسنت اگزوپری/ موضوع : اجتماعی – خودشناسی...

۱
نام کتاب : شیب
مرداد ۱۸, ۱۳۹۷

نام کتاب : شیب

نویسنده : ست گادین / موضوع : کسب و کار...

۲
نام کتاب : من او
مرداد ۱۸, ۱۳۹۷

نام کتاب : من او

نویسنده : رضا امیر خانی / موضوع : رمان اجتماعی...

۱
نام کتاب :مانند زن رفتار کن ،مانند مرد فکر کن
مرداد ۱۸, ۱۳۹۷

نام کتاب :مانند زن رفتار کن ،مانند مرد فکر کن

نویسنده : استیو هاروی/ موضوع :روانشناسی – رشد فردی...

۲
مجلات صنف حفاظت الکترونیک
مرداد ۱۸, ۱۳۹۷

مجلات صنف حفاظت الکترونیک

نوآوران – سیباشهر – ایران آلارم...

۰
نام فیلم :نویسندگان آزادی
مرداد ۱۸, ۱۳۹۷

نام فیلم :نویسندگان آزادی

موضوع : اجتماعی – در مورد تلاش های یک معلم برای از بین بردن ذهنیت نژاد پرستانه ی دانش آموزان یک کلاس است،این فیلم بر اساس یک داستان واقعی ساخته شده است...

۰
نام کتاب : نیکوکاران نابه کار
مرداد ۱۸, ۱۳۹۷

نام کتاب : نیکوکاران نابه کار

نویسنده : پروفسور هاجون چنگ / موضوع :اجتماعی - اقتصادی...

۰
نام کتاب :به بلندای فکرت پرواز خواهی کرد
مرداد ۱۸, ۱۳۹۷

نام کتاب :به بلندای فکرت پرواز خواهی کرد

نویسنده : مسعود لعلی/ موضوع :روانشناسی - اجتماعی...

۰
نام کتاب :رفتارشناسی زنان
مرداد ۱۸, ۱۳۹۷

نام کتاب :رفتارشناسی زنان

نویسنده : کارن هورنایی موضوع :روانشناسی...

۱
نام کتاب :خاطراتی از یک امپراتور
مرداد ۱۸, ۱۳۹۷

نام کتاب :خاطراتی از یک امپراتور

نویسنده : کورن گولد/ موضوع :تاریخی ، اجتماعی نام کتاب :خاطراتی از یک امپراتور...

۰
نام کتاب :دل آگاهی
مرداد ۱۸, ۱۳۹۷

نام کتاب :دل آگاهی

نویسنده : مسیحا برزگز/ موضوع : روانشناسی،خودشناسی...

۰
نام کتاب : نابخردی های پیش بینی پذیر
مرداد ۱۸, ۱۳۹۷

نام کتاب : نابخردی های پیش بینی پذیر

نویسنده : دن آریلی/ موضوع :روانشناسی خرید ، کسب و کار ، بازاریابی...

۰
نام فیلم : شلاق
مرداد ۱۸, ۱۳۹۷

نام فیلم : شلاق

موضوع :خودشناسی و تلاش زیاد...

۰
نام کتاب : دوربین مداربسته
مرداد ۱۸, ۱۳۹۷

نام کتاب : دوربین مداربسته

نویسنده : رضا شیخ انصاری/ موضوع :حفاظت الکترونیک...

۲
نام کتاب :بهترین سال زندگی تو
مرداد ۱۸, ۱۳۹۷

نام کتاب :بهترین سال زندگی تو

نویسنده : دارن هاردی/ موضوع :رشد شخصی ،برنامه ریزی...

۲
نام فیلم : جونز
مرداد ۱۸, ۱۳۹۷

نام فیلم : جونز

موضوع :روانشناسی خرید ، بازاریابی ،خودشناسی...

۰
نام کتاب :ساخت ژاپن
مرداد ۲۴, ۱۳۹۷

نام کتاب :ساخت ژاپن

نویسنده : آکیو موریتا/ موضوع :رشد شخصی ،کسب و کار ،مدیریت...

۱
نام فیلم : جوی
مرداد ۲۴, ۱۳۹۷

نام فیلم : جوی

نام فیلم : جوی...

۰
نام کتاب :قوی سیاه
مرداد ۲۴, ۱۳۹۷

نام کتاب :قوی سیاه

نویسنده : نسیم طالب/ موضوع :روانشناسی ،اقتصادی ،کسب و کار...

۰
نام کتاب :جزیره ی یخی ما داره ذوب میشه
مرداد ۲۴, ۱۳۹۷

نام کتاب :جزیره ی یخی ما داره ذوب میشه

نویسنده : جان کوتر/ موضوع :تغییر کردن ، متفاوت دیدن...

۱
نام کتاب :دوربین مداربسته
مرداد ۲۴, ۱۳۹۷

نام کتاب :دوربین مداربسته

موضوع :حفاظت الکترونیک...

۲
نام کتاب :مسری
مرداد ۲۴, ۱۳۹۷

نام کتاب :مسری

نویسنده : جونا برگر/ موضوع :کسب و کار ،تبلیغات ،بازاریابی...

۱
فهرست