logo

درباره حفاظت مشاور

درباره حفاظت مشاور

ژان بقوسیان در کتاب استاد مرجع مینویسد از برایان تریسی پرسیدم که چطور میتوانم در حرفه ای که در آن مشغول به کار هستم پیشرفت کنم
برایان تریسی به او میگوید ،روزی یک ساعت در مورد صنعتی که در آن کار میکنید مطالعه داشته باشید ،اگر روزی پنجاه صفحه کتاب بخوانید میشود هفته ای یک کتاب ،یعنی شما در سال حدود پنجاه کتاب خوانده اید ،اینگونه است که شما میتوانید در شغلتان پیشرفت کنید و درآمد بیشتری نسبت به رقبایتان داشته باشید .
در صنف ما کتاب های کمی نوشته شده است
منابع علمی کمی در اختیار ما قرار دارد
دوره های آموزشی محدودی برگزار میشود
به همین دلیل ما در اینجا با همفکری و کمک اساتید فعال در این صنف چیزاهایی را که یاد میگیریم با شما نیز به اشتراک میگذاریم
کتاب هایی که میخوانیم
فیلم های ارزشمندی که میبینیم
همایش هایی که شرکت میکنیم
مصاحبه هایی که با دوستان خواهیم داشت
دوره هایی که برگزار میکنیم
بازدید هایی که از شرکت ها خواهیم داشت
و هرآنچه را که یاد میگیرم
سعی ما بر این خواهد بود که بدون پیش داوری و بدون وابستگی به یک برند، شخص یا سازمان به صورت مستقل و آزاد بنویسیم ،نقد کنیم و با هم یاد بگیریم .

در این مسیر به کمک شما هم نیاز داریم با ما در تماس باشید

فهرست