درباره حفاظت مشاور

درباره حفاظت مشاور

ژان بقوسیان در کتاب استاد مرجع مینویسد از برایان تریسی پرسیدم که چطور میتوانم در حرفه ای که در آن مشغول به کار هستم پیشرفت کنم
برایان تریسی به او میگوید ،روزی یک ساعت در مورد صنعتی که در آن کار میکنید مطالعه داشته باشید ،اگر روزی پنجاه صفحه کتاب بخوانید میشود هفته ای یک کتاب ،یعنی شما در سال حدود پنجاه کتاب خوانده اید ،اینگونه است که شما میتوانید در شغلتان پیشرفت کنید و درآمد بیشتری نسبت به رقبایتان داشته باشید .
در صنف ما کتاب های کمی نوشته شده است
منابع علمی کمی در اختیار ما قرار دارد
دوره های آموزشی محدودی برگزار میشود
به همین دلیل ما در اینجا با همفکری و کمک اساتید فعال در این صنف چیزاهایی را که یاد میگیریم با شما نیز به اشتراک میگذاریم
کتاب هایی که میخوانیم
فیلم های ارزشمندی که میبینیم
همایش هایی که شرکت میکنیم
مصاحبه هایی که با دوستان خواهیم داشت
دوره هایی که برگزار میکنیم
بازدید هایی که از شرکت ها خواهیم داشت
و هرآنچه را که یاد میگیرم
سعی ما بر این خواهد بود که بدون پیش داوری و بدون وابستگی به یک برند، شخص یا سازمان به صورت مستقل و آزاد بنویسیم ،نقد کنیم و با هم یاد بگیریم .

در این مسیر به کمک شما هم نیاز داریم با ما در تماس باشید

فهرست