معرفی صفحه نرم افزار

اپلیکیشن ها و نرم افزارهای پر کاربرد در حوزه ی حفاظت الکترونیک که مشتریان و همکاران میتوانند از آنها استفاده کنند
اپلیکیشن هایی با موضوع برنامه ریزی و یادداشت برداری را در اینجا معرفی میکنم و یا حتی اگر لازم باشد توضیحات و آموزش کار با نرم افزار را در بخش روزنوشته ها منتشر میکنیم .


نرم افزار مدیریت تصاویر دوربین مدار بسته ی یونیویو
نرم افزار مدیریت تصاویر دوربین مدار بسته ی یونیویو

حفاظت مشاور
نرم افزار مدیریت تصاویر دوربین مدار بسته ی ورتینا
 

حفاظت مشاور

اپلیکیشن انتقال تصویر موبایل ورتینا
حفاظت مشاوراپلیکیشن انتقال تصویر موبایل یونیویو

حفاظت مشاور
اپلیکیشن انتقال تصویر موبایل مایل سایت

حفاظت مشاور
نرم افزار مدیریت تصویر دوربین مداربسته مایل سایت

حفاظت مشاور
نرم افزار مدیریت دزدگیر کلاسیک

حفاظت مشاور
نرم افزار مدیریت تصاویر دوربین های داهوا

حفاظت مشاور
نرم افزار مدیریت تصاویر دوربین های بلورمس

حفاظت مشاور
نرم افزار مدیریت تصاویر دوربین های ویدئوپارک