Search

اخبار حفاظت مشاور

فیلتر شدن IPVM در چین

فیلتر شدن وب سایت IPVM در چین

سایت IPVM توسط دولت چین، بدون اطلاع قبلی و هیچ توضیحی مسدود شده است. ظاهراً این سایت در چین از دسترس خارج شده و کابران نمی‌توانند این سایت را مشاهده کنند. به گفته IPVM این حرکت می‌تواند به این معنی باشد که بعد از گزارشات این سایت درباره مشکلات امنیت

ادامه مطلب...