برچسب: توسعه ی مهارت های فردی

لازم نیست با بقیه رقابت کنیم

وقتی جمعه گوشیت رو کوک می‌کنی که ساعت سه نصف شب زنگ بزنه بری کوه، با خودت میگی ایشالله که زنگ نزنه و خواب بمونم.ولی دقیقا سر ساعت بیدار میشی، این بار میگی بیخیال، بزار بخوابم حالا این‌همه راهو برم تا یه قله ی دیگه که چی بشه! این‌همه قله

ادامه مطلب »

لازم نیست با بقیه رقابت کنیم

وقتی جمعه گوشیت رو کوک می‌کنی که ساعت سه نصف شب زنگ بزنه بری کوه، با خودت میگی ایشالله که زنگ نزنه و خواب بمونم.ولی دقیقا سر ساعت بیدار میشی، این بار میگی بیخیال، بزار بخوابم حالا این‌همه راهو برم تا یه قله ی دیگه که چی بشه! این‌همه قله

ادامه مطلب »