قلب کسب و کار

خودتان باشید ولی بهترین خودتان

خودتان باشید ولی بهترین خودتان

تجهیزات استفاده شده در یک پروژه‌ی کوچک در استان قم : فرض کنیم من مدیر شرکت فناوران امن یاشار باشم، یا نماینده‌ی این شرکت در قم شاید از خود بپرسم، چرا در این پروژه، علاوه بر دوربین و دستگاه ضبط، هارد، کابل و سوئیچ نیز از سبد محصولات ما استفاده

ادامه مطلب...